Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
264527

Cuộc vận động xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thạch Thành trong thời kỳ

Đăng lúc: 13:55:00 31/10/2022 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 - 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trên nền tảng các giá trị: "TÂM TRONG - TRÍ SÁNG - HOÀI BÃO LỚN, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện Đoàn Thạch Thành xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hiện cuộc vận động xây dựng Hình ảnh đẹp của thanh niên Thạch Thành trong thời kỳ mới

 Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIX và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đoàn tỉnh của BTV Huyện Đoàn, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua 12 tiêu chí của giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.  Đây là hoạt động giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị thiêng liêng của Di chúc của Bác Hồ, các giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
295097624_1676394759397346_4919436197540638381_n.jpg

Trước đó, BTV Huyện Đoàn đã triển khai các diễn đàn học sinh 3 tốt; Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực trong học đường ở Khối trường THPT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 ở các Đảng ủy xã thị trấn; phối hợp với Hội đồng tuyên truyền PBGDPL huyện tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN.

298343491_1689255054777983_4174603787530353454_n.jpg
311633601_2424302124388172_2114092285422206899_n.jpg

Các hoạt động đã góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu, trưởng thành để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; khẳng định rõ nét vai trò và vị trí của thanh niên trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới.


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)